1. Giới thiệu

Chúng tôi tin rằng việc làm thông tin cởi mở và rõ ràng là rất quan trọng, đặc biệt là khi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân giúp chúng tôi xác định Người sử dụng (là “bạn”) là thật. Bạn không bắt buộc phải chia sẻ thông tin với chúng tôi hoặc chấp nhận Chính sách quyền Riêng tư. Vui lòng không sử dụng Dịch vụ nếu bạn không đồng ý với Chính sách quyền riêng tư hoặc không muốn chia sẻ thông tin với ứng dụng.

2. Thông tin chúng tôi thu thập về bạn

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân bao gồm các dữ liệu riêng tư của bạn. "Thông tin Cá nhân" là thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho phép chúng tôi xác định danh tính thực sự và liên hệ với một người sống cụ thể. Dữ liệu riêng tư bao gồm thông tin, nhận xét hoặc nội dung (ví dụ: ảnh, video, hồ sơ, lối sống) mà bạn cung cấp có thể tiết lộ nguồn gốc sắc tộc, quốc tịch, tôn giáo và khuynh hướng tình dục của bạn. Bằng cách cung cấp dữ liệu riêng tư đối với chúng tôi, bạn đồng ý thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin riêng tư theo luật bảo mật hiện hành cho phép. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin vị trí địa lý của bạn với sự chấp thuận của bạn. Chúng tôi có thể thu thập thông tin này thông qua trang web, ứng dụng di động hoặc các dịch vụ trực tuyến khác. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn cho phép chúng tôi thu thập, phân tích và lưu trữ dữ liệu liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ.

Để đăng ký tài khoản ứng dụng "Bạn muốn hẹn hò", bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng Facebook của chính . Nếu bạn làm như vậy, bạn ủy quyền cho chúng tôi truy cập thông tin tài khoản Facebook, chẳng hạn như hồ sơ Facebook công khai của bạn (phù hợp với cài đặt bảo mật của bạn trên Facebook), địa chỉ email, sở thích, quên quán, nghề nghiệp của bạn, giới tính, sinh nhật, lịch sử giáo dục, sở thích mối quan hệ, thành phố hiện tại, hình ảnh, mô tả cá nhân, thu nhập, chiều cao cân nặng, ngôn ngữ, tôn giáo... Bạn cũng sẽ bị yêu cầu cho phép ứng dụng thu thập thông tin vị trí của bạn từ thiết bị của bạn khi bạn tải xuống hoặc sử dụng Dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn cung cấp trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bằng một cách khác. Điều này có thể bao gồm nhận dạng thông tin, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email và số điện thoại của bạn, và nếu bạn giao dịch kinh doanh với chúng tôi thì thêm thông tin tài chính. Bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi ảnh, mô tả cá nhân và thông tin về giới tính và sở thích của bạn cho các đề xuất, chẳng hạn như khoảng cách tìm kiếm, độ tuổi và giới tính. Nếu bạn trò chuyện với người dùng khác, bạn cung cấp cho chúng tôi nội dung cuộc trò chuyện của bạn và nếu bạn liên hệ với dịch vụ khách hàng hoặc yêu cầu thông tin khác, bạn cần cung cấp cho chúng tôi nội dung của thông tin liên lạc đó.

Trên nền tảng của mình, chúng tôi sử dụng nhiều phương thức kỹ thuật để tối ưu trải nghiệm của thành viên và chức năng của nền tảng. Thông tin chúng tôi thu thập bằng các phương thức kỹ thuật:

  • Thông tin về các thiết bị được sử dụng, ví dụ như dữ liệu về dạng phần cứng và/hoặc phần mềm.
  • Cookie và các thông tin lưu tại chỗ: đây là những tập tin thông tin nhỏ lưu các sở thích của bạn để các chức năng của nền tảng hoạt động hiệu quả hơn.
  • Thông tin đăng nhập: tất cả thông tin được tạo từ việc đăng nhập của bạn. Ví dụ: địa chỉ IP và các thông tin viễn thông.

Thông tin được thu thập bởi bên thứ ba vì mục đích quảng cáo. Chúng tôi có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ, các công ty quảng cáo, mạng lưới quảng cáo và các bên thứ ba khác trưng bày quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi và ở nơi khác. Các công ty này có thể sử dụng công nghệ theo dõi, chẳng hạn như cookie hoặc web beacon, để thu thập thông tin về người dùng xem hoặc tương tác với quảng cáo của họ. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân không che giấu hoặc không được phép cho bên thứ ba.

3. Cách sử dụng thông tin thu được

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin thu thập được để:


  • Cung cấp và cải tiến dịch vụ, phát triển dịch vụ.
  • Quản lý tài khoản của bạn và hỗ trợ khách hàng.
  • Nghiên cứu phân tích hành vi sử dụng của bạn đối với các dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.
  • Phát triển, hiển thị và theo dõi nội dung quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi và các trang web khác, bao gồm việc cung cấp quảng cáo cho bạn khi bạn truy cập các trang web khác.
  • Thi hành và thực hiện các quyền hạn trong Điều khoản sử dụng dịch vụ.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi có quyền trực tiếp thực hiện các dịch vụ hoặc sử dụng nhà cung cấp bên thứ ba để thực hiện các dịch vụ này thay cho chúng tôi, những người dùng sẽ chỉ có nghĩa vụ sử dụng thông tin cá nhân để thực hiện các dịch vụ cho chúng tôi. Ngoài ra, nếu bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi từ nền tảng xã hội của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin phi cá nhân với nền tảng đó trong phạm vi được thỏa thuận của bạn với ứng dụng dựa các cài đặt bảo mật.

4. Đối tượng được chia sẻ

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ với người dùng khác. Khi đăng ký tài khoản ứng dụng, hồ sơ của bạn sẽ có thể xem được bởi những người dùng khác của Dịch vụ. Người dùng khác sẽ có thể xem thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi một cách trực tiếp hoặc qua Facebook, chẳng hạn như Ảnh trên Facebook, bất kỳ hình ảnh bổ sung nào bạn tải lên, tên, tuổi, khoảng cách, mô tả cá nhân và các thông tin bạn bổ sung. Nếu bạn nam vuốt sang phải thì sẽ trả lời câu hỏi của phái nữ. Phái nữ xem nội dung mà ưng ý sẽ đồng ý kết đôi. Lúc này cả hai có thể trò chuyện.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân và tài chính, với các bên thứ ba thực hiện các dịch vụ nhất định thay mặt chúng tôi. Các dịch vụ này có thể bao gồm thực hiện các đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ tiếp thị, thực hiện phân tích kinh doanh và bán hàng, khảo sát và các tính năng khác được cung cấp thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể có quyền truy cập thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của mình nhưng không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Ngoài ra chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn trong các tình huống liên quan đến pháp luật, cơ quan hành chính của chính phủ. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể tăng hoặc từ bỏ bất kỳ phản đối pháp lý hoặc quyền lợi đã có tới chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ thông tin để đảm bảo rằng mọi thứ được thực thi đúng pháp luật, đảm quyền lợi sự an toàn của công ty chúng tôi, người sử dụng và những người khác.

5. Website bên thứ ba

Có một số nơi trong Dịch vụ của chúng tôi mà bạn có thể nhấp vào liên kết để truy cập các trang web khác thì không hoạt động theo Chính sách quyền riêng tư này. Ví dụ: nếu bạn nhấp vào quảng cáo trên Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được đưa đến một trang web mà chúng tôi không kiểm soát. Các trang web của bên thứ ba này có thể yêu cầu và thu thập thông tin một cách độc lập, bao gồm thông tin cá nhân từ bạn và trong một số trường hợp, cung cấp cho chúng tôi thông tin về các hoạt động của bạn trên các trang web đó. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo tài liệu về về quyền riêng tư của tất cả các trang web bên thứ ba mà bạn truy cập bằng cách nhấp vào liên kết "riêng tư" thường nằm ở cuối trang web bạn đang truy cập.

6. Truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân

Nếu bạn có tài khoản, bạn có thể xem lại và cập nhật thông tin cá nhân trong ứng dụng bằng cách mở trang cá nhân của bạn và mở cài đặt. Các luật riêng tư được áp dụng cho phép bạn có quyền truy cập, yêu cầu sửa chữa sai sót hoặc thiếu sót trong thông tin cá nhân của bạn đang được chúng tôi lưu trữ. Mọi chỉnh sửa đã được cập nhật sẽ được gửi ngay cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào đã được tiết lộ/chia sẻ.

Vì mục đích an ninh, có một số thông tin cá nhân là không thể tự chủ động sửa đổi. Nếu bạn muốn thắc mắc sửa đổi các thông tin này vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi và cung cấp đầy đủ các giấy tờ thắc mắc. Chúng tôi sẽ thông báo và đưa ra trả lời cho cá nhân trong vòng 30 ngày.

7. Bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, không có hệ thống nào có thể an toàn hoàn toàn. Do đó, mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo thông tin của bạn, nhưng chúng tôi không hứa hẹn, và bạn không nên mong đợi, rằng thông tin cá nhân, cuộc trò chuyện của bạn hoặc các thông tin liên lạc khác sẽ luôn được bảo mật. Người dùng cũng nên quan tâm đến cách bạn xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân và nên tránh gửi thông tin riêng tư qua dịch vụ. Khi có các vấn đề liên quan đến bảo mật và riêng tư chúng tôi sẽ gửi thông báo đến bạn thông qua tài khoản mà bạn đã đăng ký.

8. Thông tin cung cấp

Chúng tôi cung cấp Dịch vụ và bạn có thể sử dụng để đăng tải các thông tin cá nhân, nội dung mà bạn mong muốn. Các nội dung đăng cần tuân theo Điều khoản sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân cho người khác, thông tin đó sẽ được công khai và có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác. Chúng tôi không thể kiểm soát nội dung đã đăng của người dùng hoặc những gì người dùng khác có thể làm với thông tin bạn tự nguyện chia sẻ. Vì vậy chúng tôi khuyến khích bạn hãy thận trọng và tỉnh táo trong việc chia sẻ thông tin cá nhân.

9. Chính sách với trẻ em

Mặc dù dịch vụ của chúng tôi là dịch vụ chung nhưng chúng tôi không khuyến khích các người dùng chưa đủ 18 tuổi sử dụng dịch vụ. Chúng tôi không cố ý thu thập, duy trì và sử dụng các thông tin của các người dùng dưới 18 tuổi.

10. Hiệu lực

Các chính sách quy định này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất cứ sự thay đổi nào có thể ngừng sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào.